Jäsenkyselyn tulokset näkyvät vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa

Jyväskylän Nuorkauppakamarin jäsenistölle tehtiin alkuvuodesta jäsenkysely, jolla kerättiin palautetta viime vuodesta sekä toiveita alkaneen vuoden toiminnalle. Kyselyyn vastasi 16 henkilöä koejäsenistä senaattoreihin, joten tuloksista saatiin monipuolista näkökulmaa kamarimme toiminnasta.

Kamarivuotta 2019 kuvattiin toimeliaaksi ja monessa onnistuneeksi. Kiitosta saivat esimerkiksi monipuoliset tapahtumat, kuten koulutukset, yritysvierailut ja projektit, sekä hyvä yhteishenki ja innostava viestintä. Kehityskohteeksi nousi koejäsentoiminnan kehittäminen niin, että toimintaan pääsisi mukaan vielä nykyistä paremmin. Ratkaisuksi ehdotettiin lisää integroivaa toimintaa tai esimerkiksi mentorointia, jossa vanhempi jäsen toimisi ”kamarikummina”, jonka kanssa olisi helpompi lähteä esimerkiksi projekteihin mukaan. Koejäsenten toimintaan sitouttamiseen aiotaankin panostaa tänä vuonna erityisesti.

Kamaritoiminnasta toivottiin erityisesti mahdollisuuksia itsensä ja oman osaamisen kehittämiseen sekä uusia ystäviä ja verkostoja. Paljon toivottiin myös yhteisöllistä vapaa-ajan toimintaa sekä mahdollisuuksia edistää yritystoimintaa ja työelämässä etenemistä. Vuodelle 2020 toivottiin erityisesti johtamiseen, (työ)hyvinvointiin ja työelämän vuorovaikutustaitoihin liittyviä sisältöjä. Moni toivoi myös yhteistä liikuntaa ja ulkoilua sekä innostavia projekteja.

Yhteisö ja johtajuus

Vuoden 2020 toimintasuunnitelmaa esiteltiin jäsenistölle perjantaina 28.2. järjestetyssä vuosikokouksessa. Toimintasuunnitelman keskeiset teemat – yhteisö ja johtajuus – olivat nousseet jäsenistön toiveista ja osin myös hallituksen jäsenten omista henkilökohtaisista tavoitteista. Haluamme vahvistaa kamarilaisten yhteisöä ja tunnetta porukkaan kuulumisesta. Turvallinen yhteisö ympärillä antaa mahdollisuudet kehittää itseään ja omaa osaamistaan seuraavalle tasolle. Johtajuuteen tarjotaan mahdollisuuksia ja johtajuusroolia vaihdellaan. Esimerkiksi hallituksen kokouksissa on otettu käyttöön kiertävä puheenjohtajuus: hallituksen jäsenet saavat kukin vuorollaan vastata kokouksen puheenjohtajana toimimisesta. Johtaminen onkin parhaimillaaan kuuntelemista ja oppimista.

Vuosikokouksessa puheenjohtajan nuijaa käytti kansainvälisyysvastaavamme Olli Molander. Puheenjohtaja Aleksi Graf oli vieressä tukena.

Aluevuosikokoushaku vastaa moniin toiveisiin

Jyväskylän Nuorkauppakamari viettää ensi vuonna 60-vuotisjuhlaa, ja viime vuosien onnistuneet projektit, jäsenhankinta ja taloudenpito mahdollistavat panostamisen juhlavuoteen. Vielä pari viikkoa jännitetään, saammeko juhlavuodelle A- ja C-alueiden yhteisen aluevuosikokouksen järjestelyoikeudet. Suuren kokouksen järjestäminen on mittava ja pitkäjänteinen projekti, jossa yhdistyvät monet jäsenkyselystä nousseet toiveet kamaritoiminnalle.

Kokouksen toteuttaminen tukee yhteisöllisyyttä ja porukassa tekeminen vahvistaa me-henkeä. Se tarjoaa myös mahdollisuuksia monenlaisten taitojen kehittämiseen ja verkostoitumiseen eri tahojen kanssa. Kokoustiimissä on tarjolla eri kokoisia vastuurooleja johtajuus- ja projektinhallintataitojen kehittämistä ajatellen. Jokaiselle JNKK:laisella tuoreista koejäsenistä senaattoreihin asti löytyy varmasti itselle sopivan kokoinen palanen projektin kokonaisuudesta. Kokousta tehdään yhdessä ja toisia tukien, myös toisiltamme oppien!

Marraskuussa 2019 järjestetty Crazy Academy eli C-alueen hallitusakatemia toimi hyvänä lämmittelynä aluekokousjärjestelyihin.

You may also like...