JNKK:n kamarilaisia tutuksi osa 4

Juttusarjassamme on vuorossa osa 4 jossa Kari Aho valottaa meille enemmän omaa uraansa Kauppakamarin juniorikiltatoiminnassa sekä Kauppakamarin valiokuntatoiminnan puheenjohtajana.

Tätä kirjoittaessani on käynnissä neljäs ja viimeinen vuoteni Keski-Suomen kauppakamarin Digitalisaatio ja uusi liiketoiminta- tai lyhyemmin DUL-valiokunnan puheenjohtajana. Valiokunnan puheenjohtajuus tarkoittaa samalla jäsenyyttä Kauppakamarin hallituksessa. Tässä jutussa avaan taustaa, miten päädyin puheenjohtajaksi, mitä puheenjohtajuus ja valiokuntatoiminta tarkoittavat käytännössä ja mitä hyötyä siitä on ollut – ja tietysti miten Nuorkauppakamari tähän kaikkeen on liittynyt!

Liityin Jyväskylän Nuorkauppakamarin (JNKK) koejäseneksi loppuvuodesta 2013. Aktiivinen toiminta houkutteli vuoden 2014 lopulla hakemaan mukaan myös juniorikiltatoimintaan, jolla edistetään kunkin alueen Nuorkauppakamareiden ja Kauppakamarin yhteistyötä. Siinä missä Nuorkauppakamari painottaa enemmän yksilöiden kehittymistä, Kauppakamari tähtää yritysten, organisaatioiden ja elinkeinoelämän edistämiseen. Yhteistyölle on siis erittäin luonteva pohja.

Kauppakamarin toiminnan ja vaikuttamisen kannalta yksi erittäin tärkeä osa on eri aihealueisiin pohjautuvat valiokunnat, joiden jäsenet koostuvat Kauppakamarin jäsenyritysten ja -organisaatioiden edustajista. Juniorikiltalaiset pääsevät osaksi näitä eri valiokuntia sekä lisäksi toimivat omana kiltanaan pyrkien tuomaan uusia ideoita ja toimintatapoja valiokuntatyöhön ja Kauppakamarin toimintaan. Juniorikillan yksi selkeimpiä etuja on se, että sen jäsenet muodostavat läpileikkauksen kaikista valiokunnista ja näin ollen pystyvät hahmottamaan kehityskohteita laaja-alaisesti. Juniorikillan jäsenyys kestää kaksi vuotta ja sen jälkeen on mahdollisuus hakea killan puheenjohtajaksi.

Juniorikiltalaisia vuosimallia 2019 ja 2020. Uudeksi juniorikillan puheenjohtajaksi valittu Marja Heinistö kannattelee käsissään puheenjohtajan purtta.

Kun hain Juniorikiltaan mukaan, tulin valituksi edustajaksi ICT-valiokuntaan. Muutamaa vuotta myöhemmin se uudistui Digitalisaatio ja uusi liiketoiminta- eli DUL-valiokunnaksi. Valintaani Juniorikiltaan puolsivat kokemus yritysmaailmasta; valiokuntatoiminta oli yrityksemme kautta jo osittain tuttua sekä olen väitellyt alalta tohtoriksi. Ensimmäinen juniorikiltalaisvuoteni (2015) ICT-valiokunnassa kului kahdessa roolissa: juniorikiltalaisena sekä yrityksemme edustajana. Aktiivisen toimintaan osallistumisen myötä minut valittiin vuoden 2015 lopussa valiokunnan puheenjohtajaksi ja Kauppakamarin hallituksen jäseneksi.

Valiokunnan puheenjohtajan tehtävät sisältävät vastuun muun muassa valiokunnan toimintavuoden suunnittelusta, kokouksien johtamisesta, yhteistyön edistämisestä muiden valiokuntien ja sidosryhmien kanssa sekä toiminnasta raportoinnin hallitukselle. Tässä kaikessa apuna toimii kauppakamarin valiokuntasihteeri sekä tietysti varsinaiset valiokunnan jäsenet ja asiantuntijat – yksin ei siis tarvitse asioita hoitaa.

Halusin puheenjohtajuuskauteni aikana korostaa valiokuntatoiminnassa kolmea teemaa:

  1. Tavoitteet ja mitattavuus – eli milloin ja millä perusteella voidaan sanoa, että valiokuntatyössä ollaan onnistuttu ja toiminnasta on ollut hyötyä valiokunnan jäsenille. 
  2. Yhteistyön edistäminen – niin eri toimialojen yritysten, oppilaitosten, virastojen, pankkien kuin vaikka julkishallinnonkin toiminta liittyy toisiinsa jossain vaiheessa joko suoraan tai välillisesti, joten on todella tärkeää saada näissä tehtävissä toimivat IHMISET keskustelemaan keskenään. Keskusteluista voi syntyä kauppaa, yhteistyötä, rekrytointeja, yritysostoja tai muuta mahdollisesti merkittävää.
  3. Vaikuttavuus ja näkyvyys – valiokunnassa pyritään vaikuttamaan Keski-Suomen alueen ja siellä toimivien organisaatioiden kannalta tärkeisiin asioihin, olivatpa ne sitten osaajapula tai alueen kärkihankkeiden edistäminen. Vaikuttavuutta pyritään korostamaan tiedottamalla toiminnasta ja ottamalla kantaa kauppakamarin sisäisesti sekä julkisilla tiedotteilla.

Edellä mainittuja teemoja on toteutettu käytännöntasolla teemoitettujen kokousten, valiokunnan järjestämien tapahtumien ja projektien muodossa sekä lanseeraamalla Vuoden digitalisaatioteko -palkinto. Valiokunnan puitteissa on päässyt tekemään paljon yhteistyötä kaupungin kanssa ja tapaamaan maailman isoimpien yritysten edustajia, kuten hävittäjävalmistajia sekä kotimaisia ja kansainvälisiä rahoittajia ja poliitikkoja.

Moneen soppaan on siis vuosien varrella päässyt mukaan. Jos kuitenkin yksi mieleenpainuvin ja tärkein kokonaisuus pitäisi nostaa esille, niin se tulee erittäin aktiivisesta kombinaatiosta: kaupunki, oppilaitokset, opiskelijajärjestöt, Kauppakamari, Yrittäjät, nuorkauppakamarit, JES, yritykset itsessään ja vastaavat toimijat, joiden vaikutuksesta pyritään puhaltamaan koko ajan enemmän yhteen hiileen. Ja jos unohdetaan organisaatiot, niin yksinkertaisuudessaan kyse on tavallisista ihmisistä, jotka ovat päättäneet mahdollistaa asioita paitsi Jyväskylän, Keski-Suomen niin myös koko Suomen osalta.

Dr. Kari Aho

Toimitusjohtaja ja perustajajäsen Secapp Oy

Hallituksen jäsen ja osakas Magister Solutions Oy

Jyväskylän nuorkauppakamarin jäsen

Keski-Suomen kauppakamarin hallituksen jäsen ja DUL-valiokunnan pj. 2016-2019

  • Vuoden aktiivisin valiokunta 2017
  • Vuoden aktiivisin valiokunta kunniamaininta 2018

Juniorikillan varapuheenjohtaja 2017

Juniorikillan jäsen 2015-2016

You may also like...

Vastaa