Jyväskylän Nuorkauppakamarin viestinnän vuosi 2019

Jyväskylän Nuorkauppakamarin vuotta 2019 johdattivat eteenpäin hyvän työelämän ja kansainvälisyyden teemat. Tärkeässä osassa vuoden mahdollistamista oli viestintä, jossa tehtiin myös aivan uusia avauksia.

Viestintätiimi ja vuoden suunnittelu

Vuoden alussa perustettiin viestintätiimi, joka yhteistyössä otti vetovastuuta toteutuksista ja tarjosi samalla sparrausapua toinen toisilleen. Tiimin jäseniä toimi aktiivisesti myös projekteissa. Tärkeässä roolissa vuoden työssä oli myös viestinnän vuosikellon hyödyntäminen.

Paikallista, alueellista ja valtakunnallista näkyvyyttä

Vuoden aikana tehtiin medialle useita kohdennettuja juttuvinkkejä ja henkilökohtaista kontaktointia. Erityisesti Askel parempaan – tarinoita työpaikkakiusaamisesta – ja Joulupuu-projekti saivat kiitettävästi medianäkyvyyttä. Lisäksi kerroimme paikallismedioissa mm. nuorkauppakamaritoiminnasta. Loppuvuonna meitä hymyilytti ”kiertävä radiovuoro”, kun usea kamarilainen pääsi kokemaan myös radiohaastattelun.

Ensi vuoden tiedottaja Tiina Savikangas kävi juttelemassa 10.12. Yle Jyväskylän aamulähetyksessä paikallisesta Joulupuu-keräyksestä.

Jyväskylän Nuorkauppakamari näkyi aktiivisesti miltei jokaisessa C-alueen aluetiedotteessa. Lisäksi kansallisesti näkyvyyttä tuli mm. Suomen Nuorkauppakamareiden jäsenlehdessä Meriitissä.

Visuaalinen ilme ja projektien brändäys

Uusia avauksia tehtiin projektienmarkkinointiviestinnässä, joiden visuaalisten ilmeiden luonnissa mm. Canva oli tärkeä työkalu.

Esimerkiksi Crazy Academy -hallitusakatemian ilme poiki kiitosta yli kamarirajojen! Lisäksi kamarillemme lähdettiin rakentamaan omaa visuaalisen ilmeen ohjetta SNKK:n brändiohjeen alla.

Videot ja valokuvat

Vuoden aikana aloitettiin hallituksen videotervehdykset, jossa hallituksen jäsenet vuorotellen toivat terveisiä tontiltaan kamarilaisille. Videot olivat keskeisessä roolissa myös projektien viestinnässä. Myös valokuvaus oli tärkeässä osassa kamarivuotta.

Kamaripaidat

Projekteissa on päästy vuosien aikana hyödyntämään projektipaitoja, mutta tiettävästi kamarihistorian ensimmäiset JCI Jyväskylä -paidat ottivat ensikosketuksen hallitusakatemian tiimiläisillä. Jatkotilaus lähtee maailmalle vuoden vaihteessa!

Olemassa olevat ja uudet kanavat

Kamarin olemassa olevien kanavien (mm. Facebook, verkkosivut, blogi, uutiskirje, sähköposti, Secapp-viestintäjärjestelmän tekstiviestiominaisuus ja Whatsapp) hyödyntämisen lisäksi päästiin tekemään suunnitellusti myös uusia kanava-avauksia.

Näkyvyyttä lisättiin Instagram- ja LinkedIn-sivun avauksilla. Lisäksi kamarin jäsenlehdelle Jycylälle luotiin uusi taittopohja. Office365-käyttöönotossa tämä vuosi valittiin pilotointivuodeksi, jossa Teams toimi onnistuneesti hallitusakatemiatiimin projektiviestinnän kanavana.

Kehitys jatkuu!

Kehitysaskeleina tulevalle ovat mm. Office365-käyttöönoton jatkaminen ja digiviestinnän kehittäminen SNKK:n strategiset linjaukset huomioiden, minkä tavoitteena on vaikuttaa mm. selkeyteen ja tavoittavuuteen sekä Whatsapp-viestinnän vähentämiseen.

Luotua yhdenmukaista ilmettä on tavoitteena päästä käyttämään eri kanavissa. Lisäksi videoiden ja valokuvien potentiaalia voidaan hyödyntää entisestään. Niin ikään mm. viestinnän strategiseen suunnitteluun ja mittaamiseen voidaan panostaa lisää, ja esimerkiksi kumppaninäkyvyyden kasvattavimisesta on syntynyt uusia avausideoita. Luotuja mediasuhteita hyödynnetään myös jatkossa, ja uusia kouluttautumistoiveita on heitetty ilmoille.

Uutta intoa ja osaamisen jakamista halutaan hyödyntää myös jatkossa, kun vuoden vaihteessa innostuneet uudet viestijät hyppäävät puikkoihin yhteistyössä vanhan tiimin kanssa!

Susanna Hämäläinen ja Minna Salonen

PRES & LIO 2019

Jyväskylän Nuorkauppakamari

You may also like...

Vastaa