Tehdään ja opitaan yhdessä – uskalletaan isosti!

Jyväskylän Nuorkauppakamarin uusi strategia 2019–2021

Jyväskylän Nuorkauppakamarissa on toteutettu noin neljän vuoden välein strategiaprojekti. Tavoitteena on ollut tunnistaa toiminnan mahdollisuuksia ja haasteita, oppia aiemmasta sekä katsoa tulevaisuuteen. Luoda konkreettinen työkalu, joka vie meitä yhteisesti innostavaan suuntaan. Vanha strategia kaipasi uudistamista, ja vuonna 2018 puheenjohtaja Tapio Honkonen hallituksen kanssa tunnisti tarpeen uuden strategian luomiselle. Strategiakouluttajana toiminut Tapio pääsi myös jakamaan laajemmin strategiaosaamistaan kamarille. Projektipäälliköksi kutsuttiin aiempaan strategiaprojektiin osallistunut, kokenut jäsen Mikko Oksanen. Ympärille innostui osaava tiimi – Susanna Hämäläinen, Milla Tietäväinen, Sanna Kinnunen, Sampo Tervomaa, Juho Mäenpää, Aleksi Graf ja muut tiimiläiset. Yhteensä matkan varrella oli noin 20 osallistujaa – uusia tulokkaita,
aktiivisia jäseniä ja vanhempia tekijöitä.

Kouluttautumista ja keskusteluja

Strategiaprojekti käynnistettiin suurella strategiakoulutuksella. Koulutuksessa käytiin läpi nuorkauppakamarin käytännössä hyväksi havaittu strategiapohjaa, jossa analysoitiin laajasti
historiaa, nykytilaa ja ympäristössä tapahtuneita muutoksia. Lisäksi päästiin tutustumaan myös aikaisempiin strategioihin, arvioimaan niiden eri puolia ja onnistumista. SNKK:n strategia tuki ja jäsensi työskentelyä.

Strategiaprojekti keräsi tapahtumissamme huomiota koko kamarin jäsenistöltä monesta näkökulmasta – hieman vakavammin mutta myös pilke silmäkulmassa”, projektipäällikkö Mikko Oksanen kuvaa. Esimerkiksi arvot ”Tehdään ja opitaan yhdessä – uskalletaan isosti!” luotiin yhteisessä TGIF-illassa.

Strategiaprojekti koostui yhteensä yli 12 kokouksesta, workshopista ja koulutuksesta sekä muutamasta muiden tapaamisten yhteydessä pidetyistä pienemmistä strategiatehtävistä. Projektin aikana päästiin juttelemaan vapaamuotoisesti tärkeiksi koetuista kysymyksistä, työskentelemään tiiviisti tiiminä, haastamaan toisiamme sekä hyödyntämään esim. tilastollisia menetelmiä. Erityistä huomiota kiinnitettiin mm. nykytilaan, jäsenistöön ja tulevaisuuden toiveisiin.

Minusta oli mukavaa, kun otettiin kunnolla aikaa keskusteluihin siitä, mitä kamaritoiminta tarkoittaa erityyppisille ihmisille, millaisilla motiiveilla ollaan mukana ja miten saadaan kamaritoiminnasta mahdollisimman hyvin näitä ajatuksia vastaavaa”, projektitiimin jäsen Sanna Kinnunen sanoo.

Sitkeys palkitsi

Strategian uudistus oli pitkä ja paikoin raskas, polveileva prosessi, joka vaati sitkeyttä ja johdonmukaisuutta.

Tuli taas huomattua, miten tärkeää on keskittää fokus siihen, miten tämä auttaa meitä ja muita ymmärtämään, mitä ollaan tekemässä, mitä halutaan saada aikaan ja miten se saadaan aikaiseksi”, tiimin jäsen Aleksi Graf kommentoi.

Toisaalta projekti oli antoisa, ja toi monia kamarilaisia lähemmäksi toisiaan. Tapaamisiin oli mukava tulla ja kamarimerkityksen kirkastuminen koettiin arvokkaaksi. Kamarivuoteen mahtui
myös paljon muuta sisältöä, jolloin tarvittaessa strategityössä voitiin joustaa aikataulusta ja antaa happea tekijöille, jotta lopputulokseen voitaisiin olla tyytyväinen.


Yhteistä innostusta, jäsenarvoa ja sujuvia prosesseja

Jyväskylän Nuorkauppakamarin uusi strategia päästiin julkaisemaan sopivasti vuosikokouksessa. Strategiatyössä tunnistimme tärkeiksi toimintaamme ohjaaviksi tekijöiksi yhteisen innostumisen, jäsenen saaman arvon ja sujuvien prosessien merkityksen. Työssä haluttiin panostaa myös strategian viestimiseen sekä selkeän ja innostavaan esitystapaan.

Tästä on hieno pohja lähteä rakentamaan nykyistä ja tulevia kamarivuosia”, projektitiimin jäsen, tämän vuoden puheenjohtaja Susanna Hämäläinen sanoo.

Olen vaikuttunut, miten sitoutuneita ja kiinnostuneita projektitiimimme jäsenet olivat. Välillä raskaat ja syvällisetkään kokoukset sekä pitkät keskustelut eivät väsyttäneet, vaan jaksettiin tehdä töitä ja tuottaa hieno, kestävä strategia”, projektipäällikkö Mikko Oksanen päättää.

Mikko OksanenYou may also like...

Vastaa