Vaikuttavaa yritystoimintaa ja näkökulmia oman työn kehittämiseen

Viime syksynä toteutunut vierailu CRM-service Oy:lle innosti Jyväskylän Nuorkauppakamarilaisia.

CRM-service Oy on luonut asiakkuudenhallintajärjestelmän, joka mahdollistaa myyntiprosessien ja asiakashallinnan automatisoinnin, asiakaspalvelun, projektinhallinnan ja laskutuksen sekä tuote- ja varastonhallinnan samassa järjestelmässä. CRM-servicea käytetään laajasti eri toimialoilla niin B2B- ja B2C-yrityksissä kuin myös yhdistyksissä ja järjestöissä. Yrityksen palvelupäällikkö Anne Harvia veti vierailulla kattavan esittelyn yrityksen toimintaan ja tuotteisiin. Hän kiitti Jyväskylän nuorkauppakamarilaisten olevan aktiivisia ja innokkaita osallistujia, jotka toivat keskusteluun myös hyvää kriittistä näkökulmaa.

Minkälaisia ajatuksia ja oppimiskokemuksia vieraille itselleen jäi?

Marja Heinistö, ZestMark: ”Oli mielenkiintoista tutustua CRM-servicen toimintaan ja tarinaan. Yritysvierailuista saa aina uusia ideoita omaan työhön ja yrityksen kehittämiseen. Tällä kertaa ajatuksia herätti asiakkuuksien hallinta, systemaattinen asiakaskokemuksen kehittäminen ja myynti.”

Tero Rautiainen, yhteyspäällikkö, Intrum: ”Vierailuilla vaan vahvistui tunne ja tosiasia, että miten kovaa osaamista sekä hyvä konsepti CRM-servicellä on.”

Mari Suoranta, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto: ”CRM-servicen kasvu on mun mielestä on vaikuttavaa, ja yritys on onnistunut säilyttämään joustavan tavan toimia. Hienoa oli myös kuulla, miten kasvun seuraavia vaiheita on jo ennakoivasti mietitty myös yrityskulttuurin säilymisen ja johtamisen näkökulmista.”

Aleksi Graf, avainasiakaspäällikkö, Halton Group: ”CRM-service tarjosi rohkeasti erityisen paljon tarttumapintaa heidän bisnekseen. Monipuolinen printtimateriaali, jopa kaksi kirjaa oli tuotu mukaan otettavaksi – jäi mieleen. Oli todella mieltä avaavaa päästä jumppaamaan pitkästä aikaa (vai ensimmäisen kerran?) mitä myynti todella on? Onko asiakashallinta synonyymi myynnille? Vähemmän myyntiä tekevät saattoivat erottaa nämä omikseen. Erityisesti myyntiä työkseen tekevät jäivät pohtimaan, onko asiakashallintajärjestelmän ydin palvella asiakasta eli heidän mahdollisuutta hankkia palveluita aina uudelleen ja uudelleen.”

Heini Kannisto, palvelupäällikkö, Pengon Oy: ”Sain todella paljon ideoita omaan työhöni muun muassa määrittelyyn, moduuliajatteluun ja hinnoitteluun, mitkä CRM-servicellä oli ajateltu melko pitkälle. Luulen että tämä jopa korvasi monta koulutusta.”

You may also like...

Vastaa