Yritysvierailu viestintätoimisto Meditaan

meditavierailu

Jyväskylän kamarimme sai maaliskuussa tilaisuuden tutustua viestintätoimisto Meditaan ja yrityksen tapaan tehdä tavoitteellista viestintää asiakkailleen. Viestintä on osa meidän kaikkien arkea, minkä vuoksi vierailu oli kamarin puolelta hyvin odotettu. Saapuessamme paikan päälle meitä odotti iloinen vastaanotto Meditan toimistolla. Hymy ja vahva kädenpuristus vierailun alkuun loivat hyvän mielikuvn yrityksestä ja sen taustalla vaikuttavista ihmisistä. Vierailijat oli huomioitu myös tarjoilujen suhteen ja pöytä koreilikin erilaisista juomista, tuoreista hedelmistä, marjoista, pähkinöistä ja makeisista.

Medita Communication Oy on tukenut asiakkaitaan viestinnässä jo vuodesta 1997. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä ja Jyväskylässä ja tällä hetkellä yrityksessä työskentelee yhdeksän henkilöä. Yrityksen pääpaino on verkkoviestinnässä ja palvelutarjonta kattaa viestinnän suunnittelun, sisältömarkkinoinnin ja sisällöntuotannon, HR-viestinnän, verkkoviestinnän ja sosiaalisen median  mediasuhteita unohtamatta. Asiakkaina on teknologia-alan ja teollisuuden alan yrityksiä, mutta asiakaskuntaan kuuluu myös asiantuntijaorganisaatioita.

Viestinnän on oltava strategista eikä pelkästään riitä, että tehdään sisältöä vaan on tunnettava asiakkaan liiketoiminta. Tavoitteellinen viestintä ja selkeä sisältö takaavat paremman lopputuloksen ja huolellisella suunnittelulla resurssit saadaan parhaiten hyödynnettyä. Sidosryhmäkohtaiset avainviestit ovat strategisen viestinnän lähtökohtia ja luovat toivotun vaikutuksen viestin vastaanottajaan. Meditalla sisältöä tuotetaan suunnitellusti ja säännöllisesti  huomioiden myös tavoitettavuuden eri kanavissa. Jatkuva seuranta ja mittaaminen ovat oleellisimpia tekijöitä viestinnän kehittämisen kannalta ja mahdollistavat nopean reagoinnin muuttuviin tilanteisiin.

Vierailu ei toki ollut vain yksipuolista monologia vaan vuorovaikutteista keskustelua. Esille nousi paljon keskustelua viestinnän merkityksestä yrityksen strategiassa ja erityisesti sisäisen viestinnän tärkeys. Myös perinteisen median tulevaisuudesta esitettiin hyviä pohdintoja liittyen esimerkiksi siihen onko puolueetonta mediaa tulevaisuudessa olemassakaan. Kriisiviestintä herätti hyvin paljon keskustelua erityisesti mediassa pinnalla olleiden tapausten innoittamana. Kriisiviestinnän tarpeen todettiin olevan suurimmillaan erityisesti oman maineen ollessa vaarassa ja silloin, kun viestintä ei ole alun perinkään ollut suunnitelmallista ja hyvin johdettua. Yritykselle järkevämpi vaihtoehto onkin luoda hyvä ja luotettava kuva huolellisesti suunnitellulla viestinnällä kuin paikata virheitä jälkikäteen.

Kaiken kaikkiaan yritysvierailu oli hyvin mielenkiintoinen ja viihtyisä kokemus, josta jäi kaikille hyvä mieli. Kiitokset Meditalle, että saimme tulla käymään!

You may also like...