Juniorikilta

Nuorkauppakamarilaisena kauppakamarin valiokunnassa

Keski-Suomen kauppakamari on yhdessä paikallisten nuorkauppakamareiden kanssa kehittänyt Juniorikilta-yhteistyömallin. Juniorikillan tavoitteena on kauppakamarin ja nuorkauppakamarin yhteistyön syventäminen ja kontaktien rakentaminen. Lisäksi toiminta Juniorikillassa mahdollistaa oppimisen kokeneilta yritysjohtajilta ja tuo tulevaisuuden tekijöiden näkemyksen kuuluville kauppakamarin valiokuntatyössä.

Juniorikiltalaiset ovat aktiivisia ja ansioituneita nuorkauppakamarilaisia ja heidät valitaan alueellisen kauppakamarin toimialueen nuorkauppakamareista kaksivuotiseksi kaudeksi. Juniorikiltalaiset toimivat kauppakamarin luottamuselimissä, valiokunnissa juniorijäsenen mandaatilla. Juniorikiltaan voit tutustua tarkemmin verkkosivujen kautta.

Osallistu

Juniorikiltaan valitaan hakemuksesta vuosittain vapautuviksi ilmoitettaviin valiokuntiin. Valinnassa painotetaan erityisesti seuraavia tekijöitä:

• työhistoria ja asema nykyisessä organisaatiossa
• nuorkauppakamariura
• henkilön soveltuvuus Juniorikiltatoimintaan
• hakijan kompetenssi hakijan valitsemien valiokuntien toimialoihin.

Valinnan suorittaa Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja yhdessä juniorikillan istuvien jäsenten kanssa. Vapautuvista paikoista saa lisätietoja Juniorikillan puheenjohtajalta sekä Jyväskylän Nuorkauppakamarin puheenjohtajalta.