Verkostoituminen

Kontaktit syntyvät yhteistyötä rakentamalla

Jyväskylän Nuorkauppakamari on vaikuttanut aktiivisesti Jyvässeudun ja Keski-Suomen kehitykseen vuodesta 1961. Jyväskylän Nuorkauppakamari on keskisen Suomen suurin nuorkauppakamari, ja sillä on vahva asema ja laajat verkostot alueen liike-elämän ja päättäjien keskuudessa.

Jyväskylän Nuorkauppakamari on määritellyt strategiassaan, että se tarjoaa vaikuttajaverkoston alle 40-vuotiaiden aktiivisten aikuisten käyttöön. Tätä tavoitetta toteuttaen olemme laajentaneet omaa ja jäsentemme vaikutuspiiriä linkittämällä erilaisten projektien ja tapahtumien kautta keskisuomalaisia päättäjiä osaksi verkostoamme. Jyväskylän kamari on olemassa jäseniään varten – luomassa uusia kontakteja jäsentemme liiketoiminnan, uran ja kehittymisen edistämiseksi.

Vierailemme vuosittain tutustumassa useisiin keskisuomalaisiin yrityksiin ja toimijoihin. Lisäksi kamarin projekteissa ja yhteistyökumppanina toimii useita yrityksiä, joiden kanssa jäsenemme linkittyvät yhteisen tekemisen kautta. Näin rakennamme kontakteja alueen liike-elämään ja päättäjiin. Tapahtumat ovat kaikille jäsenillemme avoimia.

Lisäksi Jyväskylän Nuorkauppakamari on toiminut ja toimii vastakin aktiivisesti Keski-Suomen ja muiden lähialueen nuorkauppakamareiden yhteistyön edistäjänä ja rakentajana. Näin Jyväskylän kamari linkittyy myös oman toimialueensa ulkopuolelle aktiivisesti ja rakentaa yhteistyötä yli aluerajojen.