Jyväskylän nuorkauppakamarille uusi hallitus 

Jyväskylän nuorkauppakamari on alle 40-vuotiaiden järjestö, jonka jäsenet kehittävät työelämätaitojaan koulutusten ja yhteiskunnallisesti vaikuttavien projektien kautta. Nuorkauppakamari kokoaa yhteen asiantuntijoita, yrittäjiä ja johtajia yli toimialarajojen.

Toiminta tarjoaa tilaisuuksia kehittää taitoja johtajuudessa, projektinhallinnassa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, uusien ystävyyssuhteiden ja rennon vapaa-ajan vieton lisäksi. Jyväskylän nuorkauppakamarissa on noin 40 jäsentä, ja Suomen laajuisesti verkostossa on noin 2000 aktiivista jäsentä 64 eri paikalliskamarissa. 

Vuonna 2024 yhdistyksen puheenjohtajaksi on valittu Riikka Annika Keskitalo. Puheenjohtajuus on osa kolmivuotista johtajuuspolkua, jonka aikana voi suorittaa oppisopimuksella lähiesimiesammattitutkinnon. Puheenjohtajan tehtävä on vuoden ajan johtaa hallitusta sekä järjestön toimintaa.

“Tämän toiminnan ytimessä on yhdessä tekeminen ja jäsenten uran  vauhdittaminen, ja niihin keskitymme tänäkin vuonna. Suunnitelmissa on yksi suurempi yhteiskunnallinen projekti, ja pitkin vuotta varmistamme jäsenille tilaisuuksia kehittyä ja verkostoitua. Rentoa yhdessä oloa unohtamatta,” Riikka kertoo vuoden suunnitelmista. “Koulutan brändäämistä, ja sitä osaamista tulen hyödyntämään Jyväskylän nuorkauppakamarin jäsenten hyväksi. Tänä vuonna on erityisen suuri hallitus, ja on ilo tehdä hommia näin kovassa porukassa” hän jatkaa.  

Yhdistyksen hallitukseen valittiin syksyllä 12 aktiivista jäsentä, jotka vastaavat vuoden ajan toiminnasta ja sen kehittämisestä. Kullekin hallituksen jäsenelle on jaettu vastuualue, kuten kumppanuudet, viestintä tai tapahtumien järjestäminen. Nuorkauppakamarissa hallitusrooleissa samaa virkaa ei voi hoitaa kahta vuotta peräkkäin, mikä kannustaa oppimaan uusia työelämätaitoja. Juuri siitä tässä harrastuksessa on kysymys.  

Hallituksessa toimii tänä vuonna Riikka Kallonen (väistyvä puheenjohtaja), Tarja Niskanen (valmistautuva puheenjohtaja), Jani Pitkänen (sihteeri, yhdistysvastaava), Anna Lyytikäinen (sisäinen viestintävastaava), Paula Könönen (tapahtumavastaava) ja Eira Myllyniemi (ulkoinen viestintävastaava). Hallituksen kutsumia virkailijoita ovat Johannes Sipilä (rahastonhoitaja), Valtteri Liimatainen (liikesuhdevastaava), Silja Väyrynen (kansainvälisyysvastaava), Kristiina Kronholm, (yhteiskuntavastaava) ja Tomi Muhonen (koulutusvastaava). 

Kuvassa Jyväskylän nuorkauppakamarin hallitus 2024. Ylärivi: Anna Lyytikäinen, Riikka Annika Keskitalo, Tarja Niskanen, Tomi Muhonen. Alarivi: Eira Myllyniemi, Riikka Kallonen, Jani Pitkänen, Paula Könönen, Silja Väyrynen. Kuvasta puuttuu Johannes Sipilä, Valtteri Liimatainen ja Kristiina Kronholm.
Kuvassa Jyväskylän nuorkauppakamarin hallitus 2024. Ylärivi: Anna Lyytikäinen, Riikka Annika Keskitalo, Tarja Niskanen, Tomi Muhonen. Alarivi: Eira Myllyniemi, Riikka Kallonen, Jani Pitkänen, Paula Könönen, Silja Väyrynen. Kuvasta puuttuu Johannes Sipilä, Valtteri Liimatainen ja Kristiina Kronholm. 

Jyväskylän Nuorkauppakamari toivottaa alle 40-vuotiaat työelämätaitojen kehittämisestä kiinnostuneet keskisuomalaiset tervetulleeksi tutustumaan verkostoon. Toimintaa voi testata  koejäsenyyden kautta, lisää tietoa nettisivuilla www.jyvaskylannuorkauppakamari.fi.  

Lisätietoja 

Riikka Annika Keskitalo 

puheenjohtaja 2024 

puh. 040 831 5766 

riikka.keskitalo@jci.fi 

You may also like...