Jyväskylän Nuorkauppakamari ja Laajavuoren Rotary-klubi käynnistelevät yhteistyötä

Alkuvuodesta saimme ilahduttavan avauksen yhteistyöstä Laajavuoren Rotary-klubin suunnalta, ja kevään mittaan yhteistyötä on alettu käynnistellä ensin puheenjohtajistojen kesken ja sittemmin yhteisellä etälounaalla. Seuraavana tavoitteenamme on päästä tapaamaan yhteisellä lounaalla teemapöytäkeskustelujen ja mentorointisuhteiden pohjustamisen merkeissä. Toivon mukaan koronatilanne sallii sen jo toukokuun loppupuolella.

Jo ensimmäisten keskustelujen perusteella yhteistyöllä on todelliset onnistumisen edellytykset, sillä yhdistyksillämme on huomattavan samankaltaiset arvot ja tavoitteet. Moni yli-ikäistynyt nuorkauppakamarilainen onkin löytänyt uuden kodin rotareista. Senaattorimme ja rotaryjen tuleva puheenjohtaja Johannes Partanen tiivisti hienosti seitsemään kohtaan, mitä yhteistä meillä on:

  • Kansainvälisyys on keskeinen osa molempien järjestöjen toimintaa
  • Learning by doing – tekemällä oppii
  • Itsensä kehittäminen ja oppiminen – koko toiminnan ydin monille meistä
  • Verkostoituminen – molemmissa järjestöissä hienointa on tavata samanhenkisiä ihmisiä, jotka kuitenkin voivat tulla aivan eri aloilta kuin itse
  • Olla palvelemassa – yhteiskunnallisuus, vastuullisuus ja positiivinen vaikutus lähiyhteisöön esimerkiksi projektien kautta ovat keskeisiä elementtejä molemmissa järjestöissä
  • Johtaminen ja vaikuttaminen – johtajuus painottuu nuorkauppakamareisa erityisesti meneillään olevalla strategiakaudella
  • Painopisteenä nuoret – vaikka rotaryjen jäsenet ovat keskimäärin meitä vanhempia, myös heitä kiinnostaa erityisesti nuorten toimijuuden edistäminen

Yhteistyölle on jo alustavasti hahmoteltu monenlaisia sisältöjä, joissa voimme tuoda lisäarvoa toinen toisillemme. Mentorointisuhteiden luominen on yksi keskeisimpiä tavoitteita. Vinkkaa siis Aleksille, Miialle tai Tiinalle, jos kaipaat mentorointia tiettyyn teemaan liittyen! Olemme myös hahmotelleet yhteistyötä yhteiskunnallisesti vaikuttavan projektin parissa. Rotaryista voisimme saada verkostoja ja asiantuntijoita esimerkiksi Päivä johtajana tai Nuorten taloustaidot -projekteihin. Vastaavasti me voimme tarjota projektiosaamista ja uusia näkökulmia Rotaryille. Ylipäätään verkostoituminen Rotaryjen kanssa voi tuoda meille monenlaisia merkityksellisiä kontakteja myös työelämän näkökulmasta.

Tulevaa yhteistyötä odotetaan innolla molemmin puolin, ja tavoitteena on luoda pitkäjänteisesti yhteistä toimintaa!

You may also like...