askel

Askel Parempaan – tarinoita työpaikkakiusaamisesta

Askel parempaan on Jyväskylän Nuorkauppakamarin vuonna 2019 järjestetty kampanja, jossa paneuduimme työpaikkakiusaamiseen. Projektissa koottiin Jyväskylän keskustaan Kompassille näyttely kenkäpareista ja tarinoista työpaikkakiusaamiskokemuksista. Kampanjan tavoitteena oli herättää tietoisuutta, lisätä ymmärrystä ja levittää hyviä toimintamalleja. Muutos lähtee itsestä.


Minua mustamaalattiin, koska esimiehenä puutuin työntekijän pitkäaikaiseen huolimattomuuteen ja projektien huonoon vetämiseen. Selän takana puhuminen näkyi siten, ettei minua kutsuttu enää yhteisiin tapahtumiin, puhe katkesi saavuttuani paikalle, osa lopetti tervehtimisen ja koin itseni todella ulkopuoliseksi koko työpaikalla.”


Askel parempaan -kampanjan suojelijana toimi
Työ- ja elinkeinoministeriö.

Työ- ja elinkeinoministeriön viesti on, että:
”Tarvitsemme työyhteisöjä, joissa keskinäinen luottamuspääoma on niin vahva, että kiusaamiseen ja epäasialliseen kohteluun puuttuminen ja siitä ilmoittaminen on aina turvallista.”  

Työpaikkakiusaamista tapahtuu ympärillämme jatkuvasti useassa eri muodossa. Se on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma, johon pitää puuttua kaikilla tasoilla. Tutustu aiheeseen lisää työterveyslaitoksen (TTL) sivuilta.

Olen ollut todistamassa kiusaamista. Työntekijään kohdistettua nälvimistä, selän takana pahan puhumista, työvuorotoiveiden laiminlyöntiä, työpanoksen vähättelyä, osaamisen vähättelyä, nimittelyä, henkilökohtaisten asioiden arvostelemista. Tilanteen ratkaisussa ensimmäinen tärkeä asia on asiaan puuttuminen koko työyhteisön tasolla. Jokaisella on oikeus turvalliseen ja tasa-arvoiseen työpaikkaan.”

Radio Suomi Jyväskylä haastatteli torstaina 24.10.2019 Jyväskylän Nuorkauppakamarin puheenjohtajaa Susanna Hämäläistä ja väitöskirjatutkija Sini Tuikkaa liittyen Askel parempaan -kampanjaan. Voit kuunnella radiolähetyksen Yle Areenasta.


”Luulin pitkään, että kaikki on hyvin, vaikka viitteitä olikin ilmassa: moitteita ja risuja – ei koskaan kannustusta. Tämä toistui jatkuvana vähättelynä, virheiden etsimisenä mitättömistä asioista ja oman persoonani arvostelemisena. Asia ratkesi, kun johtaja ja ulkopuolinen taho puuttuivat tiukasti tähän kertakaikkiseen mitätöintiin. Opin luottamaan omaan intuitioon: Minulla on oikeus saada työrauha. Ja sen lopulta sain. ”

Askel parempaan -kampanjaan liittyvät teemavideot näet kampanjan Facebook-eventistä.


Ongelma on, että kiusaamista on vaikea kuvailla ja siten, että ulkopuolinen sen ymmärtäisi, koska se voi usein ilmetä ilmeinä, sanamuotoina ja sananvalintoina, pieninä eleinä, joita muut eivät huomaa. Näkymätöntä, jatkuvaa ja henkistä. Kiusattu jää yksin ja usein myös pohtimaan, liioittelenko minä tätä. Ennaltaehkäisyyn on useita keinoja. Työsuojelulakiin perehtyminen etenkin johdolle on erittäin tärkeää – moni ei esim. tiedä, että kiusaamisen raportoimatta jättäminen on laitonta.

Askel parempaan -kampanjan yhtenä tavoitteena on ollut lisätä yhdenvertaisuutta ympäröitävässä yhteiskunnassamme. Kampanjan avulla pyrimme edistämään inhimillisyyttä ja ihmisten välistä arvostavaa kohtaamista työpaikoilla. Yhdenvertaisuus on yksi YK:n Kestävän kehityksen tavoitteista.

Kampanjan projektipäällikköä Riikka Kallosta haastateltiin Suur-Jyväskylän lehteen 16.10.2019.


Kokemukseni liittyy työn huonoon rakenteeseen, epätasavertaiseen tiedonkulkuun, epäkunnioittavaan käytökseen ja esimiehen välinpitämättömään suhtautumiseen. Lopulta sairastuin työuupumukseen ja jouduin työkyvyttömäksi. Julkisuudessa puhutaan paljon liiallisen työkuorman aiheuttamasta uupumuksesta, mutta oma kokemukseni liittyy enemmän siihen, etten tullut työpaikassa nähdyksi, kuulluksi ja arvostetuksi.

Kysy lisää:

Riikka Kallonen
projektipäällikkö
puh. 040 7035 335
r.kallonen83@gmail.com

Mikko Oksanen
yhteistyökumppanuudet
puh. 040 7587 203
mikko@oksanen.fi

Askel parempaan -yhteistyössä mukana: